Polityka Prywatności

Właściciel strony: MK-Web Michał Kazimierczak
Adres: ul. Klaudyny 12/100, 01-684 Warszawa
NIP: 1182243564
REGON: 522352812
Email: michal@mk-web.pl


1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej przez firmę MK-Web Michał Kazimierczak, zwaną dalej „Stroną”.

1.2. Administrator danych osobowych: MK-Web Michał Kazimierczak, ul. Klaudyny 12/100, 01-684 Warszawa.

1.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).


2. Gromadzenie Danych Osobowych

2.1. Dane osobowe użytkowników są zbierane podczas korzystania ze Strony, w szczególności poprzez:

 • formularze kontaktowe,
 • zapisy do newslettera,
 • zapytania ofertowe,
 • komentarze i recenzje.

2.2. Rodzaje zbieranych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, inne dane podane dobrowolnie przez użytkownika.


3. Cele Przetwarzania Danych

3.1. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • obsługi zapytań i kontaktu z użytkownikiem,
 • wysyłki newslettera i informacji handlowych,
 • realizacji zamówień i świadczenia usług,
 • analizy statystycznej i poprawy funkcjonalności Strony.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Udostępnianie Danych Osobowych

4.1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane:

 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. dostawcom usług IT, firmom hostingowym),
 • organom państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

4.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


5. Prawa Użytkowników

5.1. Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

5.2. W celu skorzystania z powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez email: michal@mk-web.pl.


6. Pliki Cookies i Consent Mode

6.1. Strona używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, poprawy funkcjonalności oraz analizy ruchu na stronie.

6.2. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

6.3. Consent Mode v2: Strona jest zintegrowana z Consent Mode v2, co pozwala na zbieranie i przetwarzanie danych w sposób zgodny z preferencjami użytkowników wyrażonymi poprzez ustawienia cookies.


7. Zmiany Polityki Prywatności

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na Stronie.

7.2. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki Prywatności.


8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt: MK-Web Michał Kazimierczak
Email: michal@mk-web.pl
Adres: ul. Klaudyny 12/100, 01-684 Warszawa


Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14 czerwca 2024 r.

ZADZWOŃ

+48 517 472 574